Bli Større Programmet

Et vekstprogram for kvinnelige næringsdrivende som ønsker vekst og endring i sin bedrift.

Dette får du gjennom Bli Større-programmet

  • Fellesskap, nettverk og oppfølging
  • Kna og utvikle din bedrift videre
  • Spisse kompetansen din
  • Nå nye spennende mål
  • Jobbe videre med system og strategi
  • Finne nye lønnsomme veier
  • Styrke og løfte din bedrift

Om programmet

Det handler om din bedrifts vekst, fokus og utfordringer.

VEKST
Hvor finner vi nye veier, løsninger og inspirasjon for å vokse?

BLUE OCEAN STRATEGY
Tanken er at ditt selskap gjennom strategiske grep ogen annen markedstilnærming, vil kunne foreta en strategisk endring fra margin ødeleggende priskonkurranse med lite differensierte produkter (redocean) til et blått hav av nye muligheter hvor du har gjort konkurransen irrelevant (blue ocean). Du skaper etterspørselen fremfor å sloss om den.

AGILITET I FORRETNINGSUTVIKLING
«Agilitet» har gått fra å være en trend til en kjernekompetanse som endrer grunnleggende prinsipper innenfor ledelse, budsjettering, risikostyring, forretningsutvikling, leverandørstyring, gevinstrealisering, arkitekturstyring, IT-utvikling, osv. Her er det kunder – utenfra og inn med fokus og smidighet.

FOKUS PÅ DEN ENKELTE BEDRIFT
Vi har fokus på den enkelte bedrift, gründer og bedriftens vekstpotensial. Hvem er vi, hvor vi er og hvor vi drømmer om å nå mht. tidsperspektiv.

LEARNING BY DOING
Temaet tar oss gjennom prosesser. Vi må tenke og jobbe med vår bedrift. Vi får konkrete oppgaver som setter fokus på essensielle deler av bedriften. Tenke frem og opp – hvor er jeg nå? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg dit?

OPPGAVER
Konkret kontakt med kunden og markedet hver gang, leveranse til tid. Hvordan ha en god styring og oversikt – ha kontroll på det hele.

Tidligere deltagere om programmet

“Dette er uten tvil det beste og viktigste programmet KIB har. Burde
være obligatorisk for alle som driver en bedrift. Kurset er ekstremt
billig i forhold til alt du får igjen på kurset. Flott at det går over lang
tid med faste heldagsmøter og oppgaver som skal løses til neste
møte. Programmet har gitt meg utrolig mye både personlig og for
min bedrift, selv etter 22 år som bedriftseier. Kurset gir så mye verdi
at jeg vurderer å ta det flere ganger.”

“Veldig bra opplegg. Ble bevisst på mye jeg ikke har tenkt over før.
Utviklende på veldig mange områder.”

“Mye bedre enn forventet. Positiv utvikling, nettverk med andre som
driver for seg selv.”

“Programmet tvinger deg til å tenke.”

“Tar med meg all læring videre.”

“Motivasjon, strategisk tenkning, salgs presentasjon, og viktigst av
alt; konkrete tilbakemeldinger på mitt konsept og bekreftelse på at
det var bra.”

Møt Mette og Anne Cecilie

Mette Wegger jobber hver dag med forretningsutvikling, endring og vekst i små, mellomstore og store bedrifter. Hun har en rekke forskjellige lederroller både innenfor forskning, produkt og konsulent bransjen. Hun har utstrakt erfaring innenfor ledelse, digitalisering, forretningsutvikling, strategiarbeid, leveranse, salg og markedsføring. Hun liker aller best når utfordringene er store og behovet for å kombinere kreative og analytiske evner for å nå resultater er viktig.

Hennes drivkraft og motivasjon er å hjelpe andre mennesker og bedrifter opp og frem. Noe hun er helt rå på!

Anne Cecilie Bryne  er gründer og eier av Conrad. Hun har lang fartstid som konsulent og utvikler. Hun har gjentatte ganger blitt forespurt og foretrukket som konsulent når lederutviklingskonsepter skal jobbes frem. Hun er kjent som en dyktig og spesielt god prosesskonsulent. Som konsulent er hun opptatt av verdien av å tenke annerledes og bidrar i stor grad til
resultater både på individer og organisatorisk nivå.

Mettes og Anne Cecilies visjon
Det man vier oppmerksomhet vokser – og det som vokser får oppmerksomhet og løft og appreciative inquiary  preger alt deres  arbeid.

Tidligere deltagere om programmet

“Har fått et nytt syn på det å drive business. Blitt bevisst nye
vekstmuligheter for bedriften. Vil ta andre valg framover basert på
det jeg har lært gjennom programmet. Programmet har gjort meg
tryggere. Gitt meg et større nettverk å sparre med.”

“Veldig nyttig.”

“Selvutvikling, danne nettverk, bevisstgjøring.”

“Et program de fleste burde få med seg.”

“Som ensom gründer trenger du konkrete tilbakemeldinger og en
positiv gjeng. Samt økt kompetanse om ditt selskap og
forretningsidé.”

“Fordi du møter likesinnede og er i en prosess med firmaet ditt. Gode
input. Det er et godt verdisyn underliggende i programmet, som jeg
har hatt positivt utbytte av.”

Interessert? Vil du vite mer?

Bli Større-programmet er et årsprogram som gjennomføres i løpet av 7 samlinger.  5 hverdager fra kl. 9-18 + 1 helg (lørdag og  søndag).

Bli Større-programmet har plass til maks 10 deltakere. Medlemmer av alle nettverk for kvinnelige næringsdrivende inviteres til å søke.

Til nå er det over 70 gründere i Kvinner i Business som har gjennomført programmet!

Ønsker du mer informasjon eller å delta i Bli Større så meld din interesse til  Kate Ellefsen tlf.: 97572712, eller: kate@grinihjemmebakeri.no

Bli Større-ansvarlig Mette Wegger forteller om programmet

meldpaa

Aktiviteter

mai 2021

5mai18:00- 20:00Bli Større-inspirasjonsmøteVi møtes fysisk iht. smittevernsregler

Lagre

Lagre